Dijagnostička obeležja autističnog poremećaja

Dijagnostička obeležja autističnog poremećaja

On

Autizam je vrlo složeni poremećaj koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Prema ICD-10 klasifikaciji Klasični dečiji autizam nosi oznaku F84.0. Postoje tri grupe psihopatoloških ispoljavanja koji su važni prilikom postavljanja dijagnoze autizma. To su: I Kvalitativno oštećenje socijalnih…

loading...